Overseas:
1500 — 1960

An exhibition about the different representations of the ocean throughout time, between the sixteenth and the twentieth century. Taking place in our Open Room in Floor 2.

Koolist

Üks harmoonilise isiksuse kujundamise vahendeid on noore inimese oskuslik viimine kauni kunsti – muusika juurde. Äratada lapses huvi muusika vastu, õpetada teda mõistma ja armastama oma ja teiste rahvaste muusikat, nii klassikalist kui kaasaegset, arendada muusikaannet.

Rakvere Muusikaalgkool alustas tegevust 19. märtsil 1945.aastal . Otsus kooli loomise kohta oli juba 1944.a. talvel Leningradis valmis. Kuid luba veel kooli käima ei pannud. Alustada tuli täiesti tühjalt kohalt. Täitevkomitee eraldas Kalinini tänava elumajast nr. 59 (praegune Pikk 59) poole. Riiklikust klaverifondist saadi 3 “poolpidust” klaverit.
Alustati 64 õpilasega (40 klaveri- , 10 viiuliõpilast ning 14 lauljat) ja 7 õpetajaga. Koolijuhataja ja viiuliõpetaja oli Jaan Pakk, klaverit õpetasid Glafira Roi, Ille Martin ja Rudolf Peipsi, laulu Linda Rünk, solfedžot Eduard Kriisa , ajalugu ja vene keelt Amanda Pakk.Kooli esimene raamatupidaja-sekretär oli Hilja Kirss.

1945.a. juunis korraldati juba esimene tasuline õpilaskontsert, mille saadud tulu anti õpilastele toetusrahaks õppemaksu tasumisel.

1945./46. õ.-a. sügisel tulid esimesed juhendid õppetöö korralduse kohta (vastuvõtmise kord, õppekavad) .

1945.a. septembrist alustati ka puhkpillimängu õpetamist. Klarnetiõpetaja oli Aleksander Prillup.

1946.a. kevadel kontrolliti õpilaste teadmisi muusikaalaste eksamite kõrval veel vene keeles (õpetati 1952.a. kevadeni), NSVL konstitutsioonist ja lauljad pidid kirjutama etteütluse itaalia keeles.

1945.a. 1.oktoobrist alustas Kiviõlis tööd Rakvere Muusikaalgkooli filiaal, kus kuni 1957.a. kevadeni oli õpetaja Tamara Nikolajeva (klaver ja solfedžo). 1945./46. õ.-a. andis tunde veel Aleksandra Klement.

1946/1947 õ.a. oli õppetöö korraldatud kahes vahetuses. Õpilasi oli 96 (nendest tüdrukuid 62). Õpiti klaverit, viiulit, laulu, klarnetit ja flööti. Linda Rüngi asemel asus laulu õpetama Ida Järv, Rudolf Peipsi vahetas välja Meinhard Targusep (flööt ja klarnet). Sellel õppeaastal oli õpetaja ka Valve Lepik (saade ja üldklaver), kes oli ise samal ajal muusikaalgkooli õpilane.
Õppeasutuse passist võime lugeda, et kool asus ühes hoones elukorteritega. Kooli kantselei asus koolijuhataja korteris Koidula 25 ja juhatajaga pidas sidet kooliteenija. Majal olid kivikatus ja ahjuküte. Passis oli ka kirjas, et maja kasutatakse ajutiselt ( kuni 1993.a. kevadeni!).

1947./48. õ.-a. hakati õpetama akordionit. Õpetajaks sai Siegfried Säga. Klaveriõpetajatest tuli juurde Loreida Põlluaas ja viiuliõpetajaks Aurelie Tammar, kes läksid mõlemad meie majast pensionile. Ka Jaan Pakk ja Ille Martin töötasid muusikakoolis pensionile jäämiseni.

1948.a. kevadel anti välja esimesed lõputunnistused: nr. 1 sai Valve Lepik ja nr. 2 Kuno Areng.

1948/49.õ.-a. hakkas klaveriõpetajana tööle Anette Kasper, kes töötas samuti pensionile jäämiseni. Lõpetajaid selle aastal ei olnud.

1949./50. õ.-a. nimetati Rakvere Muusikaalgkool ümber Rakvere Laste- muusikakooliks. Oma tegevuse lõpetas lauluklass.
Kümnendal kooliaastal oli õpilasi 120 ja õpetajaid 12. Lõputunnistuse oli selle aja jooksul koolist saanud 23 õpilast.

1960.a. kolisid viimased elanikud majast välja. Muusikakooli käsutusse sai terve maja. Et aga maja oli omal ajal ehitatud elumajaks, siis kooli vajadustele see ei vastanud. Klassid olid läbikäidavad. Saaliks oli maja kõige suurem tuba, kaks klassi asusid akendeta ruumides ja kõikjal kostis muusika. Vaatamata kitsikusele olid suhted õpilaste ja õpetajate vahel sõbralikud. Tundide lõppedes ei kiirustanud õpetajad kodu poole, leiti aega üksteise jaoks.

1965.a. oli õpilasi 212 , õpetajaid 16. Lõputunnistuse oli selleks ajaks saanud 144 õpilast.

1975.a. kooli 30. aastapäeval oli õpilasi 189, õpetajaid 19. Lõputunnistuse oli saanud 323 õpilast.

1985.a. kooli 40.aastapäeval oli lõputunnistuse omanikke 474, õpilasi 185, õpetajaid 20.

1991.aastal veebruaris nimetati Eesti Vabariigi lastemuusikakoolid muusikakoolideks.

1993.a. 1.juulist sai muusikakooli pere enda käsutusse endise lasteaia maja aadressil Posti 6b (praegu C. R. Jakobsoni 8).

Tänaseks on muusikalist algharidust Rakvere linnas antud 70 aastat.

koolimaaja fb

Lõputunnistusi on 19. märts 2015 seisuga välja antud 955.

RAKVERE MUUSIKAKOOLI DIREKTORID

PAKK, JAAN, ENSV teeneline õpetaja ja Lenini ordeni kavaler 1945 – 1963
STEINBERG, VÄINO 1963 – 1979
LUKAS, LIIVI 1979 – 2000
KLOMANN, TÕNU 2000 – 2002
PEÄSKE, TOIVO 2002 –
ÕPPEALAJUHATAJAD

ROI, GLAFIRA 1947 – 1962
VASLI, HELVI 1962 – 1970