Overseas:
1500 — 1960

An exhibition about the different representations of the ocean throughout time, between the sixteenth and the twentieth century. Taking place in our Open Room in Floor 2.

Vastuvõtt

Eelkool

Eelkooli oodatakse 5-7-aastaseid muusikahuvilisi lapsi. Avaldusi eelkooli võetakse vastu aastaringselt. Eelkooli astujaile musikaalsuse katseid ei korraldata, piisab 5-7-aastase lapse seadusliku esindaja avaldusest. Eelkooli lõpetanud õppurid peavad samuti läbima katsed põhiõppesse astumiseks.

Eelkooli õppetasu on 15 € kuus

Põhiõpe

Õppima oodatakse muusikahuvilisi kooliealisi lapsi alates 7. eluaastast. Kandidaat peab ette valmistama ühe temale meelepärase laulu esimese salmi. Kooli astumiseks tuleb veel läbida musikaalsuse katsed, mis sisaldavad:

  • Laulmist – laulu esitamine vabal valikul
  • Helide järele laulmist
  • Mälu (lühikeste ettemängitud motiivide järgi laulmine la-silbil)
  • Harmoonilist kuulamist (ettemängitud kooskõlade kuulamine – 1, 2 või 3 heli)
  • Rütmi (ettekoputatud motiivide järgi koputamine)

NB! Muusikakoolis õppimine on tasuline.

Õppetasu rahvastikuregistri järgselt Paide linnas elavale õppurile on  28€ kuus (alates 1.01.2024). Väljastpoolt Paide linna teeninduspiirkonda on õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks 2023/2024 õppe-perioodil 258 € kuus.

Täiskasvanute õpe

Täiskasvanute õppesse vastuvõtukatseid ei toimu. Õppimissoovi korral esitatakse direktorile avaldus ning vabade kohtade olemasolul saavad täiskasvanud õppida instrumenti vaba õppekava alusel. Täiskasvanud õppuri kuutasu on 50 € (alates 1.01.2024).